Language selector

Sách nhiễu chủng tộc: hãy biết các quyền của quý vị

Page controls

Page content

Sách nhiễu chủng tộc là gì?

Sách nhiễu chủng tộc có nghĩa là một người nào đó làm phiền, hăm dọa hoặc đối xử quý vị một cách bất công vì những điều nhận thấy được của quý vị như:

 • chủng tộc
 • màu da
 • tổ tiên
 • nguyên quán
 • xuất xứ dân tộc
 • tín ngưỡng
 • quốc tịch.

Sách nhiễu chủng tộc có thể dựa trên sự kết hợp của bất cứ một trong những đặc điểm nào kể trên. Sự sách nhiễu cũng có thể là do những điều có liên quan đến chúng, chẳng hạn như nếu quý vị vận trang phục có liên hệ đến nguồn gốc chủng tộc của quý vị, quý vị nói chuyện có âm giọng hoặc thực hành một tín ngưỡng tôn giáo nào đó.

Bất cứ người nào sách nhiễu, nhục mạ, hoặc đối xử với quý vị một cách bất công vì bất cứ một trong những lý do nào kể trên đều là phạm pháp.

Luật Nhân Quyền Ontario (Ontario Human Rights Code) (gọi tắt Luật) bảo vệ quý vị không bị sách nhiễu hay bị kỳ thị chủng tộc. Các quyền của quý vị được bảo vệ nơi quý vị làm việc, sinh sống, hay khi quý vị nhận dịch vụ. Các dịch vụ này bao gồm những nơi như nhà hàng, cửa tiệm và thương xá, khách sạn, bệnh viện, các nơi vui chơi giải trí và trường học. Luật cũng bảo vệ quý vị không bị kỳ thị và sách nhiễu khi quý vị ký một khế ước hoặc khi quý vị là thành viên của một công đoàn, một hiệp hội ngành nghề chuyên môn.

Sách nhiễu chủng tộc có thể xảy ra khi một người nào đó nơi quý vị làm việc, sinh sống hay khi quý vị nhận dịch vụ:

 • nói những lời miệt thị hay “đùa giỡn” chủng tộc
 • chọc ghẹo hoặc nhục mạ quý vị vì đặc điểm chủng tộc của quý vị  
 • niêm yết các hí họa hay tranh ảnh, tại nơi làm việc, trường học hay nơi cư ngụ, mà các hí họa hay tranh ảnh đó làm mất phẩm giá của những người thuộc một nhóm chủng tộc cụ thể
 • gọi tên của quý vị để giễu cợt vì chủng tộc, màu da, quốc tịch, nguyên quán, tổ tiên, nguồn gốc chủng tộc hay tín ngưỡng của quý vị.

Sự sách nhiễu chủng tộc đôi lúc thậm chí không có liên quan đến những từ hay hành động có liên hệ trực tiếp đến chủng tộc của quý vị. Điều đó có thể chỉ là một người nào đó đã bất công tách riêng quý vị ra để làm nhục vì nguồn gốc chủng tộc của quý vị.

Một môi trường độc hại

Sách nhiễu chủng tộc có thể có một tác động xấu, hoặc “gây độc hại,” cho những nơi mà quý vị sinh sống, làm việc hay nhận các dịch vụ. Thậm chí khi sự sách nhiễu không trực tiếp nhắm vào quý vị, nó vẫn có thể đầu độc môi trường của quý vị và của những người khác. Sự sách nhiễu có thể khiến cho việc sống và làm việc chung với nhau trở nên rất khó khăn.

Làm thế nào để quý vị biết là môi trường đã bị đầu độc? Một cách để biết là nhìn hậu quả của những lời phê bình hoặc hành động tiêu cực. Chẳng hạn, nếu một số những sự miệt thị, hành động hay “đùa giỡn” chủng tộc làm quý vị hay những người khác cảm thấy khó chịu tại nơi làm việc hoặc sợ phải đến sở làm, thì điều này có thể cho thấy là môi trường làm việc đã bị đầu độc.

Tôi có thể làm được điều gì?

Người sách nhiễu quý vị có thể là:

 • giám đốc hoặc bạn đồng nghiệp của quý vị
 • nhân viên bảo quản và giữ gìn vệ sinh (janitor), giám đốc hay chủ chúng cư
 • giáo viên của quý vị
 • một người sống trong chúng cư của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ mình đã bị sách nhiễu, quý vị có thể tìm cách bảo người đó ngưng sách nhiễu. Quý vị có thể cảm thấy nói hay làm một điều gì đó có thể khiến cho vấn đề công ăn việc làm hay việc cư ngụ của quý vị bị nguy hiểm. Nếu là trường hợp như vậy, hãy đến gặp một người có thẩm quyền.

Nếu điều này xảy ra tại sở làm, quý vị có thể nói với phòng nhân lực, nói với giám đốc hay liên lạc với đại diện công đoàn của quý vị. Nếu điều này xảy ra trong chung cư của quý vị, quý vị có thể báo cho chủ chung cư biết.

Nếu không có điều nào trong những sự chọn lựa trên cải thiện tình trạng của quý vị, hoặc quý vị lo sợ phải thực hiện những bước này, quý vị cũng có thể chính thức nộp đơn khiếu nại vấn đề nhân quyền – gọi là đơn khiếu nại – với Tòa Nhân Quyền Ontario (Human Rights Tribunal of Ontario).

Tôi có trách nhiệm chăng trong việc chận đứng điều này?

Quý vị có thể tiến hành các bước để tin chắc là một người có thẩm quyền đã biết là quý vị đang bị sách nhiễu – nhưng quý vị không phải là người có trách nhiệm để làm ngưng chuyện đó.

Tại Ontario, các nhân viên, những người thầu, các hiệp hội ngành nghề chuyên môn, các công đoàn và những công ty cung cấp gia cư và các dịch vụ khác, phải chắc chắn là việc sách nhiễu chủng tộc không xảy ra tại địa điểm của họ, tại nơi làm việc, hoặc tại các cơ sở của họ. Họ không thể bỏ qua những than phiền, khiếu nại về sự sách nhiễu và họ phải thực hiện các bước để chắc chắn là môi trường của họ được an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người.

Sách nhiễu chủng tộc có thể dẫn đến bạo lực

Sự yên lặng thường sẽ không làm cho việc sách nhiễu chủng tộc mất đi, và nhiều khi nếu không làm gì cả, điều này sẽ làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Nếu quý vị cảm thấy khó chịu hay bị đe dọa, hãy nói với một người có thẩm quyền về điều đó (đốc công, chủ cửa tiệm, vân vân).

Nếu hành vi sách nhiễu khiến quý vị cảm thấy bị nguy hiểm hay dẫn đến bạo lực, hãy gọi cho cảnh sát ngay lập tức.

Trả thù là điều trái luật

Luật cũng bảo vệ quý vị không bị trả thù (hay trừng phạt). Điều này có nghĩa quý vị có quyền nêu lên các vấn đề hay than phiền về sự kỳ thị hay sách nhiễu chủng tộc mà không bị kỷ luật (hoặc bị đe dọa bởi làm điều đó) hay bị đối xử tiêu cực. Sự bảo vệ này được áp dụng nếu quý vị nói lên sự sách nhiễu hay kỳ thị tại sở làm của mình, tại nơi cư trú của quý vị hay khi nhận dịch vụ và khi chính thức khiếu nại bằng cách nộp đơn với Tòa Nhân Quyền Ontario.

Để biết thêm chi tiết

Chính sách và Các Hướng dẫn về Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc và Kỳ thị Chủng tộc của Ủy ban Nhân quyền Ontario (Ontario Human Rights Commission's Policy and Guidelines on Racism and Racial Discrimination) và các ấn phẩm khác có sẵn trên mạng tại địa chỉ www.ohrc.on.ca.

Để nộp đơn khiếu nại nhân quyền – gọi là đơn khiếu nại – xin liên lạc với Tòa Nhân Quyền Ontario (Human Rights Tribunal of Ontario):
Số miễn phí: 1-866-598-0322
Số miễn phí TTY: 1-866-607-1240
Trang mạng: www.hrto.ca

Nếu quý vị cần sự giúp đỡ về pháp lý, xin liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhân quyền (Human Rights Legal Support Centre):
Số miễn phí: 1-866-625-5179
Số miễn phí TTY: 1-866-612-8627
Trang mạng: www.hrlsc.on.ca